Kdo jsme

08.12.2008 15:51

Dnes vám představujeme - SKP Maják zpět

6.6.2003

Předsedou sportovního policejního klubu „SKP Maják Jablonec nad Nisou“ je pan Jindřich Janáček. Využili jsme příležitosti rozhovoru s ním a zeptali jsme se na to, jak „Maják“ pracuje a vůbec na vše, co souvisí s jeho činností.


Kdy jste se dostal do vedení SKP Maják?

SKP Maják je vlastně nástupnickou organizací tehdejší úspěšné Rudé hvězdy Jablonec nad Nisou, která byla založena v roce 1971. Byl jsem jedním z jejích zakládajících členů. Dlouhé roky jsem působil jako předseda oddílu lyžování a později jako předseda oddílu lyžování a biatlonu (nyní SKP Jablonex). Měli jsme reprezentaci žen a biatlonu mužů, později žen. Po celou dobu jsem byl členem výboru Rudé hvězdy, pak jsem se stal v roce 1984 – 85 předsedou celé tělovýchovné jednoty. Od roku 1990 působím ve funkci předsedy SKP Maják.


Jak velký je sportovní klub, kolik členů a oddílů má?

V současné době má SKP 346 členů – dospělých i mládeže, z toho 90 policistů. Počet fungujících oddílů jako hlavních je 5, oddíl sport pro všechny sdružuje další 4 oddíly.


Kolik času věnujete tomu, aby SKP Maják fungoval tak, jak má?

Jsem už v důchodovém věku, takže práce v SKP je mým koníčkem a věnuji jí převážnou část ze svých dnů. Nejpravdivější hodnocení získáte od mé ženy, obraťte se na ni. Sedět doma s rukama v klíně by mě ale asi nebavilo.


Co se vám podařilo vytvořit?

Prosperita a úspěšnost oddílů je dána jejich činností. Vážím si všech, kteří se na této práci podílejí. Mně osobně hřeje pocit, že se nám podařilo v období 5 let vytvořit podmínky v našem sportovním areálu takové, aby zde plně mohly relaxovat všechny věkové skupiny, čemuž nahrává i poloha umístění areálu, sice ve městě, ale s krásnou přírodou kolem.


Kdo vám pomáhá?

Pochopitelně výkonný výbor SKP Maják, předsedové jednotlivých oddílů, rodiče dětí – členů. Nesmím ale zapomenout i na velmi dobrou spolupráci s Policiíi ČR okresním ředitelstvím v Jablonci nad Nisou. Úzce spolupracujeme i se SKI oddílem Jablonec nad Nisou, s UNITOP ČR, s odborem sportu MV a s dalšími sportovními kluby.


Jaké potíže při vaši práci vás potkávají?

Občas nepochopení hlavně mladých lidí, kteří si neuvědomují, že člověk musí žít nejen prací ale i sportem a že musí pro sebe něco dělat, nevymlouvat se na to, že nemá čas. Při dobré organizaci svého času každý zjistí, co se dá všechno zařídit. V poslední době mě zaráží nechuť některých lidí zúčastňovat se sportovních akcí o sobotách a nedělích.


A co plánujete?

Získat nadšence – sponzora a dále i možnost podpory ze strany resortu za účelem nákupu sněžného děla. Bez této techniky nebude možno zaručit přípravu reprezentačních družstev ženské a biatlonové reprezentace ČR centralizované v Jablonci nad Nisou.
Pro SKP Maják bych rád získal investice na dokončení chatek v areálu.
Přejeme vám hodně úspěchů při další činnosti a hlavně sílu a optimismus.
 

 

Zpět